جوایز نفرات بخش رقابتی مشخص شد

دبیرخانه جشنواره - ۹۷/۱۰/۱۶

جوایز برگزیدگان بخش رقابتی چهارمین جشنواره موسیقی کارون-اسفندماه ۹۷-اهواز


🎁به تمام شرکت کننده های بخش رقابتی جشنواره کارون ۱۰ درصد تخفیف خرید سیم از استرینگز لند اعطا خواهد شد. (بر اساس کد ملی فرم درخواست ثبت‌نام شرکت کننده)

🏵جوایز (همه گروه های سنی)

نفرات اول🥇: تندیس جشنواره + لوح تقدیر از طرف دبیرخانه و گروه داوران + بُن کمک هزینه خرید گیتار استیو و یا آنجلو لوپز به ارزش ۲۵ میلیون ریال از بازرگانی واقف + ۱۰ درصد تخفیف مادام العمر خرید سیم از استرینگز لند.

نفرات دوم🥈: تندیس جشنواره + لوح تقدیر از طرف دبیرخانه و گروه داوران + بُن کمک هزینه خرید ساز گیتار و لوازم جانبی به ارزش پنج میلیون ریال از بازرگانی واقف + ۱۰ درصد تخفیف مادام العمر خرید سیم از استرینگز لند.

نفرات سوم🥉: تندیس جشنواره + لوح تقدیر از طرف دبیرخانه و گروه داوران + بُن کمک هزینه خرید سیم گیتار به ارزش یک میلیون پانصد هزار ریال از استرینگز لند + ۱۰ درصد تخفیف مادام العمر خرید سیم از استرینگز لند.