پوشش خبرگزاری های رسمی از چهارمین جشنواره

دبیرخانه جشنواره - ۹۷/۱۰/۱۳

پوشش خبرگزاری های رسمی از چهارمین جشنواره

خبرگزاری های رسمی مختلف استان برگزاری جشنواره را گزارش داده و با دبیرهنری جشنواره مصاحبه کوتاهی انجام دادند:

خبرگزاری ایسنا ‍‍‍چهارمین جشنواره موسیقی کارون برگزار می‌شود

خبرگزاري تابناک چهارمین جشنواره-موسیقی کارون برگزار می‌شود

خبرگزاري آريا برگزاري چهارمين جشنواره موسيقي کارون در اهواز

تی نیوز برگزاري چهارمين جشنواره موسيقي کارون در اهواز