پوشش خبرگزاری های رسمی از بخش رقابتی پنجمین جشنواره

دبیرخانه جشنواره - ۹۹/۰۱/۱۸

پوشش خبرگزاری های رسمی از بخش رقابتی پنجمین جشنواره

خبرگزاری های رسمی مختلفکشور و استان برگزاری جشنواره را گزارش داده و با دبیر هنری جشنواره مصاحبه کوتاهی انجام دادند:

روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خوزستان پنجمین دوره جشنواره موسیقی کارون برگزیدگان خود را شناخت

انجمن موسیقی ایران برگزیدگان پنجمین دوره جشنواره کارون معرفی شدند

خبرگزاري ایرنا برگزیدگان جشنواره موسیقی کارون مشخص شدند

خبرگزاري صدا و سیما معرفی برگزیدگان جشنواره موسیقی کارون

خبرگزاري ایلنا برگزیدگان پنجمین دوره جشنواره موسیقی«کارون» معرفی شدند

خبرگزاري مهر رگزیدگان پنجمین دوره جشنواره موسیقی«کارون» معرفی شدند

خبرگزاري شبستان برگزیدگان پنجمین دوره جشنواره موسیقی«کارون» معرفی شدند

خبرگزاري موسیقی ایرانیان معرفی برگزیدگان پنجمین جشنواره موسیقی کارون

خبرگزاري افکار نیوز معرفی برگزیدگان پنجمین دوره جشنواره موسیقی«کارون»

خبرگزاري تی نیوز برگزیدگان پنجمین دوره جشنواره موسیقی«کارون» معرفی شدند